Privatumo politika

 •  

  PRIVATUMO POLITIKA

  1. Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės www.stilingosuzuolaidos.lt ir jos Kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

  2. Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi www.stilingosuzuolaidos.lt tvarko Klientų asmens duomenis.

  3. Klientų asmeninių duomenų tvarkymo veiksmai yra pagrįsti galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

  II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

  4. www.stilingosuzuolaidos.lt yra svarbus klientų pasitikėjimas prekėmis, paslaugomis, aptarnavimo kokybe, asmens duomenų naudojimo saugumu. Tam, kad būtų užtikrintas kokybiškas  pirkėjų aptarnavimas, svetainėje gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją (vardą, pavardę, el.pašto adresą, telefono numerį, namų ar kitos prekių pristaymo vietos adresą).

  Pateikdami asmeninę informaciją pirkėjai kartu sutinka ir leidžia www.deldeko.lt  naudoti ir tvarkyti šią informaciją ir duomenis veiklos statistikos, analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

  5. Registracijos www.stilingosuzuolaidos.lt e-parduotuvėje metu Klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Klientas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo. 

  6. www.stilingosuzuolaidos.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Klientu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

  III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

  7. www.stilingosuzuolaidos.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik:

  7.1. susijusiais su prekių pateikimu ir pristatymu klausimais;

  7.2. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

  8. Klientas turi teisę keisti ir/ar pildyti savo asmens duomenis prisijungęs prie savo sukurtos paskyros arba kreiptis elektroniniu paštu info@stilingosuzuolaidos.lt.lt dėl pagalbos keičiant savo paskyros duomenis. 

  9. www.stilingosuzuolaidos.lt turi turėti išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai vykdyti Jūsų reikalavimus.

  V. Asmens duomenų tvarkymas

  10. Klientas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos Klientas savo noru pateikia registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

  VI.  Taisyklių keitimas

  11. Ši Privatumo politika, gali būti pakeista apie tai pranešant www.stilingosuzuolaidos.lt